نسخه آزمایشی
۶۶ بازدید
مقطع نیم سال ورود تاریخ انتخاب واحد حذف و اضافه
کاردانی ۹۸۱ و ماقبل ۲۰/۶/۱۴۰۰ ۲۷/۶/۱۴۰۰
کارشناسی ۹۸۱ و ماقبل ۲۱/۶/۱۴۰۰ ۲۸/۶/۱۴۰۰
کاردانی و کارشناسی ۹۸۲ ۲۲/۶/۱۴۰۰ ۲۹/۶/۱۴۰۰
کاردانی ۹۹۱ ۲۳/۶/۱۴۰۰ ۳۰/۶/۱۴۰۰
کارشناسی ۹۹۱ ۲۴/۶/۱۴۰۰ ۳۱/۶/۱۴۰۰۱
کاردانی و کارشناسی ۹۹۲ ۲۵/۶/۱۴۰۰ ۱/۷/۱۴۰۰
کاردانی و کارشناسی تمام ورودی ها ۲۶/۶/۱۴۰۰ ۲/۷/۱۴۰۰

 

ارسال دیدگاه
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

بالا