نسخه آزمایشی

محمد دل پسند

توسعه همکاری های آموزشی،پژوهشی و فرهنگی جهاد دانشگاهی و میراث فرهنگی هرمزگان

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی هرمزگان، محمد دل پسند ضمن معرفی فعالیتها و زمینه های کاری این واحد به ضرورت افزایش تعاملات و همکاریهای بین دستگاههای اجرایی و ظرفیت های موجود جهاددانشگاهی استان اشاره کرد و گفت: آمادگی داریم از توان تخصصی این نهاد انقلابی- پژوهشی در راستای افزایش کمی و کیفی میراث فرهنگی […]

توسعه همکاری‌های آموزشی و توانمندسازی مدد جویان کمیته امداد با جهاد دانشگاهی

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان هرمزگان، محمد دل پسند به وجود ظرفیت بالای جهاد دانشگاهی در زمینه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اشاره کرد و افزود: وجود این پتانسیل در این واحد دانشگاهی ظرفیت خوبی را جهت اراِئه خدمات متنوع آموزشی و فرهنگی ایجاد کرده است. وی با اشاره به اجرای طرح ملی […]

بالا