نسخه آزمایشی

ثبت نام آغاز شد

مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی بندرعباس در دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته برای مهرماه ۱۴۰۰ دانشجو می پذیرد. به گزارش روابط عمومی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی بندرعباس، مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی در مقطع کاردانی ناپیوسته در کدرشته محل های اینترنت و شبکه های گسترده، مدیریت کسب و کار، شبکه های کامپیوتری، شهرسازی، معماری روستائی، امور […]

بالا