نسخه آزمایشی

امتحانات دانشگاه علمی کاربردی حضوری خواهد بود

میرزاده، رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان هرمزگان : 🔹در دانشگاه علمی کاربردی سابقاً هم تمامی کلاس‌ها به صورت مجازی برگزار نمی‌شد؛ بلکه دروس عملی و کارگاه‌ها با حفظ پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری فیزیکی به صورت حضوری برگزار می‌شد 🔹خوشبختانه با توجه به اینکه کلاس‌ها به صورت منظم برگزار شده، از این رو طبق تقویم آموزشی […]

مصوبات جدید شورای آموزشی

🖇 تفویض اختیار مجوز مرخصی ترم اول به واحدهای استانی 🖇اخذ درس دانش خانواده و جمعیت به همراه سایر دروس از نیمسال ۱- ۱۴۰۱ در شرایط خاص 🖇اصلاح محدودیت های اخذ واحد همراه دروس کارورزی از نیمسال ۱-۱۴۰۱ 🖇امکان معادلسازی بدون در نظر گرفتن زمان فراغت از تحصیل، انصراف، اخراج و عدم مراجعه از نیمسال […]

بالا