نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندر عباس > امکانات مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی بندرعباس
۳۱۴ بازدید

 

پتانسیل های مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی:

۱-دارا بودن ۳۲۰۰ متر مربع فضای آموزشی در شهر بندرعباس

۲-دارا بودن تعداد ۱۵ نفر نیروی متخصص در امور آموزش با سابقه کار ۱۲ سال به بالا

۳- دارا بودن مرکز نوآوری خرما

۴-دارا بودن مرکز نوآوری علوم فنون دریایی

۵-دارا بودن ۲۰۰ مدرس دارای کد مدرسی فعال

۶- فعالیت های فوق برنامه و برنامه های  فرهنگی (کسب مقام برتر در مناظرات دانشجویی و ….)

۷-برگزاری رویداد های شتاب و استارتاپ در زمینه های مورد نیاز استان

۸-دارا بودن مرکز افکارسنجی دانشجویان و انجام طرح های ملی و منطقه ای دانشجویی

بالا