نسخه آزمایشی
۱۷۶۷ بازدید

آدرس های مراکز مهم - دارالترجمه رسمی مطهری    نشانی: بندرعباس-چهار راه نخل ناخدا-ابتدای خیابان دانشگاه-مرکز علمی کابردی جهاد دانشگاهی بندرعباس

 بیمارستان زعیم پاکدشت - نوبت دهی درمانگاه   تلفن مرکز : ۳۳۶۸۶۰۷۰- ۰۷۶                  ارتباط مستقیم با ریاست مرکز:۳۳۶۶۱۲۸۴-۰۷۶

 

 

 

 

بالا