نسخه آزمایشی
۳۱۵ بازدید

پژوهش و فناوری

 

مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی در سال ۱۳۹۸ مجوز راه اندازی مرکز نوآوری خرما را دریافت و با پیگیری های مرکز و علمی کابردی واحد استان با توجه به پتانسیل استان مجوز راه اندازی دومین مرکز نوآوری با موضوع خدمات بندری و دریایی را در سال ۱۴۰۰ دریافت نمود

 

بالا