نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندر عباس > معرفی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی بندرعباس
۳۱۲ بازدید

 

دانشگاه جامع علمی – کاربردی تنها متولی نظام آموزش عالی علمی کاربردی است که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اداره می شود. رسالت اصلی دانشگاه جامع علمی کاربردی بر اساس نیازها و تقاضاهای روز جامعه در راستای حل مشکلات اشتغال و تولید می باشد . مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی بندرعباس وابسته به موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی و تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را در شهر بندرعباس آغاز نموده است. مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی با تلفیق دانش روز و با نیازهای بازار کار، مبادرت به جذب رشته وآموزش نیروی انسانی می کند. نیروی انسانی که بتواند با رویکردهای علمی به مسئله های کاربردی و با توجه به پتانسیل های استان ، چالش های پیش روی دنیای کنونی را مرتفع ساخته و بتواند هنجارهای علمی را در محیط کسب و کار جاری سازد.

در حال حاضر مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی بندرعباس با بیش از ۹۸۰ دانشجو و ۱۹ کد رشته در مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته به فعالیت خود ادامه می دهد. پذیرش دانشجو در این مرکز بصورت بدون آزمون و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور صورت می پذیرد.

 

بالا