نسخه آزمایشی
۱۵۵ بازدید
  • گواهی موقت پایان تحصیلات پس از صدور تا یک سال معتبر بوده و بعد از گذشت یک سال دانشنامه آن صادر شده و آماده تحویل به دانشجو می باشد.

  • دانشجو پس از تحویل مدارک و اصل گواهی موقت به واحد استان می تواند دانشنامه خود را دریافت کند.

بالا