نسخه آزمایشی
۱۲۹ بازدید

به پیرو دستور امام خمینی (ره) در سال ۱۳۸۵ پایگاه بسیج دانشجویی شهید قریب در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تاسیس شد.

این پایگاه از سال ۱۳۸۷ با مسئولیت آقای باوقار به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود.

از مهرماه ۱۴۰۰ با حکم رسمی از فرماندهی بسیج دانشجویی هرمزگان مسئولیت پایگاه شهید قریب به سرکار خانم خوش نواز محول شد . فعالیتهایی که از شروع مسئولیت ایشان در این پایگاه صورت گرفته است به شرح ذیل می باشد:

بالا