نسخه آزمایشی
۱۷۸ بازدید

 

نام : بیژن نام خانوادگی : خوشنود
نوع همکاری :  تمام وقت
ایمیل  : khoshnoud29@yahoo.com

 

ردیف سمت اجرایی سال محل فعالیت
۱ مدیر اجرایی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران – شعبه بندر عباس ۸۵ – ۱۳۸۳ بندر عباس – جهاد دانشگاهی هرمزگان
۲ مدیر امور پژوهشی جهاد دانشگاهی هرمزگان ۸۵ – ۱۳۸۳ بندر عباس – جهاد دانشگاهی هرمزگان
۳ معاون آموزشی مرکز آموزش علمی -کاربردی جهاد دانشگاهی هرمزگان ۸۶ – ۱۳۸۵ بندر عباس – مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی هرمزگان
۴ سرپرست مرکز آموزش  علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی هرمزگان ۱۳۸۶ -۱۳۹۰ بندر عباس – مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی
هرمزگان
۵ عضو کمیته نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی – کاربردی واحد هرمزگان ۱۳۸۶ -۱۳۹۲ بندر عباس – دانشگاه جامع علمی – کاربردی
۶ عضو کمیته هماهنگی انجمن های علمی – دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد هرمزگان ۱۳۸۷ -۱۳۹۲ بندر عباس – دانشگاه جامع علمی – کاربردی
۷ عضو شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه جامع علمی – کاربردی واحد هرمزگان ۱۳۸۸ -۱۳۹۲ بندر عباس – دانشگاه جامع علمی – کاربردی
۸ عضو کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی –  کاربردی و موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاههای اجرایی ۱۳۸۸ -۱۳۹۲ بندرعباس – دانشگاه هرمزگان
۹ دبیر کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی –  کاربردی و موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاههای اجرایی ۱۳۸۹ -۱۳۹۲ بندرعباس – دانشگاه هرمزگان
۱۰ عضو شورای پژوهشی سازمان جوانان استان هرمزگان ۱۳۸۹ -۱۳۹۱ بندرعباس – سازمان جوانان
۱۱

 

رئیس شورای حل اختلاف دانشجویی مرکزآموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی هرمزگان ۱۳۸۹ – ۱۳۹۰

 

بندر عباس – مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی هرمزگان
۱۲ رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی تاید واتر خاورمیانه ۱۳۸۹ -۱۳۹۲ بندر عباس – مرکز علمی کاربردی تاید واتر
۱۳

 

 

عضو کمیته گسترش دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان هرمزگان  

۱۳۹۱ -۱۳۹۰

بندرعباس – دانشگاه جامع علمی و کاربردی

 

۱۴

 

 

 

عضو شورای آموزشی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر خلیج فارس

 

۱۳۹۲

بندر عباس – مرکز علمی کاربردی خلیج فارس
۱۵

 

 

 

عضو کمیته تحول پژوهشی و آموزشی جهاد دانشگاهی هرمزگان

 

۱۳۹۱ تا کنون

 

 

جهاد دانشگاهی هرمزگان

۱۶

 

 

 

مدیر گروه امور فرهنگی مرکز فرهنگ و هنر

۱۳۹۲-۱۳۹۵

 

 

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر

 

 

 

۱۷

 

 

 

مدیر گروه مددکاری اجتماعی مرکز علمی کاربردی بهزیستی هرمزگان

 

 

۱۳۹۴ -۱۳۹۷

 

 

 

مرکز علمی کاربردی بهزیستی

 

 

۱۸

 

 

 

عضو کمیته پژوهشی ،فرهنگی و اجتماعی مرکز مطالعات شهر بندرعباس

 

 

۱۳۹۵-تاکنون

 

 

 

شهرداری بندرعباس

 

 

 

۱۹

 

 

عضو شورای راهبردی جمعیت استان هرمزگان

 

 

۱۳۹۶ تا کنون

 

 

اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان

 

۲۰

 

 

معاون پشتیبانی جهاد دانشگاهی هرمزگان

 

 

 

۱۳۹۵-۱۳۹۹

 

 

جهاد دانشگاهی هرمزگان

 

۲۱

مدیر گروه امور فرهنگی و اجتماعی جهاد دانشگاهی هرمزگان

 

 

 

۱۳۹۵-تا کنون

 

 

جهاد دانشگاهی هرمزگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالا